info@firmofthefuture.nl

+31 (0)26 213 65 50

about us

contact

Sustainable Infrastructure Services

Het duurzaam aanleggen en onderhouden van de infrastructuur is een van de grootste opgaven in Nederland. Wij werken nauw samen met CROW – de uitvoeringsorganisatie van Duurzaam GWW.  Wij hebben planologen en bouwkundigen in dienst die samen met u op zoek gaan naar de meest duurzame oplossingen. Of het nu gaat om berekeningen op het gebied van MKI (milieukostenindicator), MPG (MilieuPrestatie Gebouwen), stikstof of broeikasgassen; wij kunnen u hierbij helpen.

How would Nature's Intelligence solve this?

Video afspelen over FotF schimmelnetwerk

Afval = voedsel

Elke schimmelsoort bestaat uit een netwerk van meestal witte schimmeldraden (mycelium) dat groeit op de plaatsen waar het voedsel kan vinden, bijvoorbeeld in de bodem of in dood of levend hout. Schimmels herstellen ecosystemen en saneren vervuilde grond. Daarnaast vormen schimmeldraden een efficiënt netwerk tussen de verschillende punten waar voedsel is. Daarmee zijn schimmels een inspiratiebron voor zowel de circulaire economie (afval = voedsel) als een efficiënte infrastructuur. Het metronetwerk van Tokio is op basis van de logica van het schimmelnetwerk gebouwd. 

Advice on Sustainable Materials and Infrastructure

Firm of the Future heeft in opdracht van CROW de landelijke monitor DGWW (Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw) gebouwd. Samen met grote opdrachtgevers hebben wij vastgelegd welke informatie nodig is om te bepalen wat duurzaam bouwen is. Met aannemers is verder uitgewerkt of deze informatie ook aan te leveren is. Het resultaat: een andere vastlegging van data bij de uitvoering van het project is nodig, maar niet onhaalbaar. 

Vooral de keuzes bij inzet van transport en materieel zijn van groot belang bij de verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd is het verlengen van de levensduur en het gebruik van gerecyclede/biobased materialen een uitdaging. 

DGWW-monitoring dashboard

Incorporate Biophilia and Circular Design in Sustainable Buildings

Biological design

Naast de infrastructuur is een andere grote uitdaging het verduurzamen van gebouwen. Modulair bouwen (kunnen uitbreiden en krimpen) is vooral een techniek die in Japan wordt toegepast. Met het gebrek aan ruimte in Nederland wordt dit hier ook steeds belangrijker. Verder is het bouwen met lokaal beschikbare grondstoffen een uitdaging voor architecten, We hebben weliswaar het Madaster, maar dat wordt nu pas gevuld voor de toekomst. Ook is er een tekort aan recyclebare materialen. Echter, waar vraag ontstaat, zal aanbod komen. 

Een Biophilic design houdt in dat een gebouw zowel binnen als buiten met de omgeving integreert. Dit creëert voor de menselijke geest een rustgevend gevoel, waardoor het fijn aanvoelt. De uitdaging is dan een ontwerp elke keer aan te passen aan de lokale omstandigheden. 

Perform Life Cycle Analyses and identify Sustainable Opportunities

Met behulp van een LCA (Life Cycle Analysis = levenscyclus-analyse) berekent u de milieu-impact van de gehele productketen. Per stap in de keten wordt zo de belasting op het milieu inzichtelijk. Met behulp van dit inzicht kunt u gericht acties ondernemen om uw product, dienst of organisatie te verduurzamen.

Naast modellen hebben wij ook de tools en de kennis om u te helpen inzicht te krijgen in waar u grote stappen kunt zetten om te verduurzamen. Is het belangrijk om van leverancier te wisselen of gaat het om uw eigen productieproces? Kunt u andere meer duurzame materialen gebruiken of het ontwerp iets aanpassen? Hoe kunt u de klant beïnvloeden om na afloop van de levensduur duurzaam gedrag te vertonen? 

Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van deze impact en geven u advies over welke stappen u vervolgens kunt zetten om uw product, dienst of organisatie te verduurzamen. Met dit inzicht kunt u de stappen nemen waarmee u de milieu-impact minimaliseert.

Fotf LCA-model

Calculate Total Cost of Ownership including Environmental Impacts

FotF DuboCalc model

De total cost of ownership wordt steeds belangrijker om te berekenen. Verduurzamen betekent vaak een hoger investeringsbedrag, maar daarna gebruikt u minder energie en heeft u een ander onderhoudspatroon en een beter duurzaam imago. 

Een van de manieren om de milieuvervuilingskosten in beeld te brengen, is de zogenoemde milieukostenindicator (MKI). Of bij gebouwen: de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De berekening van beide is sinds kort gelijkgetrokken. Dat milieuvervuiling inzicht vraagt in andere eenheden is een gegeven. Er zijn diverse tools beschikbaar om u te helpen. In de infrastructuur wordt DuboCalc gebruikt, maar deze database is gelimiteerd in haar mogelijkheden. Wij gebruiken de database van ecoinvent waarin de data van SimaPro en GaBi software beschikbaar zijn.

Naast de huidige afwegingen spelen de kosten voor milieu vooral ook een rol bij investeringsbeslissingen. Vanaf 2026 gaan we namelijk aan de grens starten met betalen voor vervuilde producten. Bij langlopende projecten en investeringen die meer dan 7 jaar meegaan, dient u daarom nu al rekening te houden met de vervuilingskosten. 

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de webshop
    Scroll naar boven