info@firmofthefuture.nl

+31 (0)26 213 65 50

about us

contact

Sustainable Business Transformation

De transformatie van uw organisatie voeren wij samen met u uit aan de hand van Nature’s Intelligence (NI). Voor het ontwerpen van een duurzame, innovatieve en veerkrachtige organisatie, maken wij gebruik van unieke natuurlijke modellen. Gedragsaspecten zijn cruciaal tijdens transformaties en daarom een essentieel onderdeel van onze aanpak. De natuur maakt altijd een afweging tussen de energie die het kost om structuren te veranderen versus een aanpassing naar het gewenste patroon. Wij werken conform het NI-model:

Functie = Structuur + Gedrag

How would Nature's Intelligence solve this?

De natuur herbergt verschillende vormen van structuur, hiërarchie en leiderschap. Inefficiënties worden in de natuur afgestraft. Effectiviteit daarentegen wordt beloond met kracht en daardoor met macht en aanzien binnen een populatie. In de natuur gebruikt het organisme zoveel mogelijk de kennis, kunde en afval van anderen om energie te sparen voor een langer en gecontroleerd leven.

Vanuit deze ‘natuurlijke’ intelligentie kan op basis van specifieke kenmerken de best passende verandermethodiek worden gekozen. Elke organisatie is anders en elke verandering vraagt om een unieke aanpak. Door op specifieke kenmerken in te zetten, zal veranderen voor de meerderheid van de mensen voelen als een natuurlijke beweging. Dit vertaalt zich in een effectief veranderingsproces dat vrijwel altijd leidt tot het gewenste resultaat.

Video afspelen over Overlay vlinder

Data & Analytics

Betrouwbare data is de belangrijkste uitdaging

Data verzamelen en analyseren om feiten te bepalen

Om koers te zetten, is het belangrijk om de feiten te kennen. Duurzaamheid in de breedste zin gaat over alle 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 SDG’s kunnen we indelen in 3 gebieden: Environmental, Social en Economics (Governance), oftewel People, Planet en Profit. 

Vooral op het gebied van de SDG’s is weinig betrouwbare data uit de ICT-systemen voorhanden. Vaak is het nog ongestructureerde data of onbetrouwbare data omdat het beheerssysteem niet (volledig) is ingericht. Het toegankelijk maken van de benodigde data en afspraken maken over wie wanneer welke data onderhoudt, is noodzakelijk (inrichten AO/IB). Mocht data niet voorhanden zijn, dan is het gebruik van statisch betrouwbare schattingen een mogelijkheid om toch een beeld te kunnen schetsen. 

Wanneer databronnen zijn geïdentificeerd, is de volgende stap de analyse. De eerste jaren zal blijken dat er meer en meer inzicht komt, waardoor de trend soms uit balans is. 

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van de datastructuur, het opzetten van een AO/IB, het complementeren van data en/of het inrichten van de specificaties? Wij hebben een datagerichte aanpak, inrichtingsmodel, standaard dossieropbouw en verschillende monitoringssystemen voorhanden om u snel op weg te helpen!

Sustainable Transformation Programs

Natuurlijk veranderen: onze 5 O-aanpak

De natuur werkt volgens een vast en continu herhalend patroon van veranderen. Dit patroon hebben wij in het 5 O-model vastgelegd en gebruiken we om veranderprocessen te doorlopen. De vorm en inhoud van het eindproduct liggen vast, maar het pad dat wordt afgelegd naar dit einddoel is afhankelijk van wat er mogelijk is in de organisatie.

We beginnen met Ontdekken: wat zijn de trends en ontwikkelingen in de wereld? Vanuit deze trends gaan we Onderzoeken welke voor de organisatie belangrijk zijn om te kunnen blijven voldoen aan de visie, de strategie en het kader vanuit het bestuur. De volgende stap, Ontwerpen, is het indelen van de opgave in overzichtelijke stappen die in maximaal 6 tot 9 maanden tot succes kunnen leiden. Deze stappen worden aan een projectmanager overgedragen die zelf het projectplan verder kan Opstellen. Na 6 tot 9 maanden wordt het product Opgeleverd en uit de evaluatie blijkt wat er ontbreekt en alsnog in een volgende stap moet worden meegenomen.

Ons natuurlijke 5 O-model garandeert voortgang, betrokkenheid en succes!

Veranderen op basis van natures's intelligence: het 5 O-model

Sustainable Project Management

FotF 4-I model

4 I-model: van visie naar impact

Om impact te realiseren met duurzaamheid, is professioneel projectmanagement nodig. Het gaat hierbij niet alleen om het managen van het proces, maar ook om de inhoud. Voor bijna iedereen is duurzaamheid iets nieuws. Wat is duurzaam, waar moet ik om vragen bij leveranciers, welke duurzame oplossingen zijn gebruikelijk, hoe bereken ik een MKI (milieukostenindicator) et cetera. Iemand moet deze vragen kunnen beantwoorden.

Ons 4 I-model geeft hiervoor handvatten. Zo starten we met de visie (Vision): wat willen we bereiken, wat betekent dit voor onze organisatie in 2030? Daarna bepalen we de activiteiten en identificeren we de bronnen van vervuiling (Inventory). Vanuit deze informatie bepalen we een prioritering en maken we een plan van aanpak: wat kunnen we nu doen en wat is bedrijfseconomisch gezien het beste moment om andere keuzes te maken? Welke producten en diensten moeten we verduurzamen en wat verwacht de markt/klant? Bij inzicht (Insight) gaat het om een rekenkundige nulmeting: waar staan we nu? De voetafdruk is hierbij belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het inzicht in het materiaalgebruik van producten en de inrichting van de ketenactiviteiten.

Als we het plan hebben (Inventory) en weten waar we nu staan (Insight), starten we met het doen, de implementatie (Implementation). Hierbij is het belangrijk dat we tijdens de uitvoering een verantwoordingsrapportage hebben. Uiteindelijk gaat niet alleen om de actie, maar vooral om het effect (Impact). 

Hulp nodig bij goed projectmanagement waarbij kennis en kunde over duurzaamheid en bedrijfskunde zijn geïntegreerd? Firm of the Future staat klaar om te helpen.

Sustainable Business Models

Duurzaamheid vraagt om herbezinning van uw business model en uw target operating model. Denk hierbij aan andere verdienmodellen, bijvoorbeeld door een asset niet te verkopen, maar te gaan verhuren (deeleconomie). Wat betekent dit voor de cashflow, expertise van het personeel en/of welke materialen u gebruikt? Hoe gaat u om met het repareren van producten? Zijn er mogelijkheden om geretourneerde producten te hergebruiken of zijn er (kostbare) grondstoffen terug te winnen? Wat betekent dit voor inkoopcontracten en wat zijn de logistieke consequenties?

Wij helpen u graag deze en vele andere vraagstukken te doorgronden en oplossingsgericht toe te werken naar nieuwe modellen via een stap voor stap aanpak.

FotF model Earn money otherwise

Sustainable Behavior

Sustainable Behavior is part of the sustainable transition

We weten allemaal dat duurzaamheid geen keuze meer is, maar toch… Hoe neemt u medewerkers, klanten en overige stakeholders mee in de transformatie naar een duurzame organisatie? Het bepalen van de koers (Why) en inzicht in de huidige stand van zaken zijn rationele startpunten. Bij de How zijn menselijke aandachtspunten belangrijk. Het gaat daarbij om vertrouwen, stimuleren en motiveren van het juiste gedrag. Heel belangrijk hierbij is het communicatieplan. Voornamelijk om keuzes te maken: welk communicatiekanaal voor welke doelgroep in te zetten? Bij de What gaat het om een mix van rationele en emotionele actiepunten. Het actieplan per jaar zoekt de balans hiertussen zodat kennis/kunde en realisatie hand in hand gaan.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van het communicatieplan en/of bij het opstellen van neuromarketing/nudging acties? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de webshop
    Scroll naar boven