Op weg naar een Future Proof organisatie

Firm of the Future en haar transformatiemanagers helpen u graag in te spelen op veranderende markten en nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid. Samen met u gaan wij aan de slag om uw organisatie Future Proof te maken! 

Visie 2050

Firm of the Future heeft een eigen visie op de wereld van 2050. Het boek Klimaathart en alle onderliggende visies en vlogs beschrijven dit. Het boek en de visies zijn hier te verkrijgen. Firm of the Future helpt organisaties de eerste stappen te zetten naar deze wereld in 2050. 

Stad als ecosysteem

De natuur is een inspiratiebron voor het klimaatbestendig maken van de stad van 2050. Duurzaam wonen met gelijkgestemden rondom kennis- en vermaakpleinen vormt daarbij de basis. Wij helpen u graag bij uw duurzame ruimtelijke-ordeningsvraagstukken.

Zelfproductie 

Nieuwe technieken maken in 2050 mogelijk dat de consument zelf producent wordt. De consument vraagt om blauwdrukken en zal zelf goederen maken van lokaal materiaal. Wij delen graag onze kennis omtrent zelfproductie met u. 

Symbiontencultuur

In 2050 leven we in een maatschappij waarin samenwerking gebaseerd op verbondenheid, ecocentrisch denken en kennis centraal staan. Graag werken wij met u aan het creëren van verbondenheid binnen uw organisatie. 

Kenniseconomie 

Sturen op welzijn gemeten in creativiteit is de maatstaf van de kenniseconomie in 2050. Geluk, gezondheid en vrije tijd zijn de nieuwe doelen. Via ons digitale kennisplein inspireren en informeren we u graag. 

Smart food systeem 

Nieuwe technieken zoals 3D-printen en het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron zorgen er in 2050 voor dat de voedselketen wordt verkort. Wij inspireren u graag over de mogelijkheden voor toekomstige voedselbronnen. 

Glokalisering

De economie van 2050 draait om kennis, kunde, creativiteit, innovatie en inspiratie. Consumeren en produceren gebeuren zoveel mogelijk lokaal, waardoor weinig transport nodig is. Wij adviseren u graag over toekomstige ontwikkelingen. 

Producten die wij bieden
 

Firm of the Future helpt u graag op het gebied van monitoring, gedragsverandering en planvorming omtrent klimaatdoelen en duurzaamheid. Om tot een veerkrachtige organisatie te komen, bieden wij ondersteuning op het gebied van:

SDg-dashboard

De Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties (VN), vragen om nieuwe stuurinformatie. Op welke KPI’s stuurt u en hoe dragen deze bij aan de SDG’s? Welke indicatoren van de VN passen bij uw organisatie? 

LCA

Met behulp van een LCA (life cycle assessment) krijgt u inzicht in alle ketenstappen van uw proces of product. Hierbij wordt voor u inzichtelijk hoe groot de milieu impact is van elke ketenstap. 

Co2-voetafdruk 

Via de CO2-Prestatieladder methodiek maken we de CO2-voetafdruk van uw organisatie inzichtelijk. Hierdoor kunt u gerichte stappen zetten om uw CO2-uitstoot te verminderen.

Klimaatplan 

Firm of the Future schrijft klimaatplannen en duurzaamheidsprogramma’s. In samenwerking met uw medewerkers helpen wij u bij de uitvoering hiervan. 

Implementatie traject

De wijze waarop uw team veranderingen en uitdagingen aangaat en accepteert, is bepalend voor de mate van succes en de continuïteit van uw project. Wij gaan deze uitdaging graag met u aan!

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50