Gedrag

Zelforganisatie, doorstromingsvraagstukken, klaar voor de Z-generatie, managementstijlveranderingen, veranderen op individueel niveau, het zijn thema’s die in iedere organisatie voorkomen. Transformeren betekent sturen op gedrag.

Firm of the Future en haar consultants helpen bedrijven om in te spelen op veranderende markten en nieuwe technologieën. In de 21e eeuw stellen de kortere productlevenscylci, robotisering, toenemende milieuproblemen en gevolgen van de vergrijzing extra eisen aan elke organisatie en haar werknemers. Bovendien zorgt toenemende regeldruk en bureaucratie voor nog meer onzekerheid.

De wijze waarop uw team deze optelsom van veranderingen en uitdagingen aangaat en accepteert, is bepalend voor de mate van succes en de continuïteit van uw organisatie.

Onze transformatiemanagers koppelen inzichten uit de natuur, de bedrijfseconomie, de techniek en het verander- en projectmanagement aan mogelijkheden voor het verbeteren van uiteenlopende bedrijfs- en groepsprocessen.

 

De mens centraal

Het succes van een verandertraject is afhankelijk van de acceptatie door de deelnemers. Sturen op gedrag is dan ook een essentieel onderdeel van onze aanpak. Wij gebruiken het dierenmodel als techniek om gedrag en uitingen van weerstand inzichtelijk te maken bij medewerkers. De wederzijdse afhankelijkheid van verschillende diersoorten en hun groepsprocessen blijken vaak verrassend veel herkenbare inzichten te bieden voor mensen die in een team functioneren. Bovendien accepteren mensen deze paralellen beter dan een directe confrontatie met zichzelf. Teams die getraind zijn volgens biomimicry-principes omarmen verandering makkelijker.

 

Verandersucces gegarandeerd

Mensen blijken wel te willen veranderen om een bijdrage te leveren aan een organisatie die de natuur respecteert, maar vaak niet voor de aandeelhouder/opdrachtgever. In het besef dat 70% van de veranderingsprojecten mislukt, is dit een belangrijk gegeven. Onze transformatiemanagers helpen u graag bij het voorkomen van weerstand en het dierenmodel is daarbij een universeel krachtig model dat te gebruiken is als motivator.