Value Case is hot

Het onderbouwen van je project is altijd een gestoei met cijfers. Is de ROI boven de gestelde grens, cashflow realistisch, terugverdientijd de moeite waard etc, etc,… Tegenwoordig vraag ik mij af: How does nature do this? Het besluitvormingstraject bij bijen is bijvoorbeeld een zeer evenwichtig en democratisch proces. Als iedereen het een goed idee vindt dan is het goed, nieuwsgierig kijk dan naar het filmpje:

Wat is nu eigenlijk waardecreatie en hoe verantwoorden wij ons daarover? De definitie van waardecreatie in de theorie:

Value is created through an irreversible process which gives a resource’s ‘order’ greater usefulness to other humans.

Dit is een erg brede definitie, maar geeft wel aan dat het niet alleen om cijfertjes gaat. Victor Sowers geeft de volgende definitie in zijn publicatie  What Value Creation Will Look Like in the Future  (Harvard Business Review) :

Value creation in the future will be based on economies of creativity.

Hoe verantwoorden wij ons over creativiteit. Is dit ketensamenwerking, R&D output, klantwaarde? Kan je creatief zijn, verlies leiden en toch toekomstbestendig zijn? Accountants vinden dat waardecreatie meetbaar is via omzet, als je product/dienst waarde creëert dan kan je het ook verkopen (Exchange Value). Anderen opperen dat de meting van klanttevredenheid bepalend is. Wat zou de klant willen betalen voor de dienst/het product (Perceived Use Value)

Als waardecreatie is gekoppeld aan creativiteit en toekomstbestendigheid zou dan niet de veerkracht en wendbaarheid van de organisaties de maatstaf moeten zijn? Is waardecreatie het tijdig kunnen inspelen op marktveranderingen en technische ontwikkelingen? Is de mens dan niet de kritische succes factor voor waardecreatie? Nog specifieker is het gedrag van de medewerker niet de sleutel tot waardecreatie? Hmm…, hoe verantwoorden wij ons daarover…??

Een business case is het cijfermatig onderbouwen van een project op basis van cijfermatige trends/reeksen gebaseerd op kennis uit het verleden. Een value case gaat over de toekomstige waardecreatie, opgesloten in perceptie van de klant, de toekomstbestendigheid van de organisatie en het menselijk kapitaal van een organisatie.

Oftewel de definitie van waardecreatie volgens bovenstaande analyse is:

Value creation is perceived customer value and the engagement and resilience of employees.

Hoe te verantwoorden? Meet de impact op klanttevredenheid en impact op betrokkenheid van medewerkers. Bijen zijn toch zo dom nog niet, een democratisch besluitvormingstraject leidt tenslotte tot betrokkenheid….

 

Wie wij zijn: Firm of the Future! U kunt ons bereiken op tel: 030-307 1300.

Volg onze twitter accounts om dagelijks op de hoogte te worden gehouden: @FirmotFuture en @BiomimicryInfo .