Gedrag

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

Zelforganisatie, doorstromingsvraagstukken, klaar voor de Z-generatie, managementstijlveranderingen, veranderen op individueel niveau, het zijn thema’s die in iedere organisatie voorkomen. Transformeren betekent sturen op gedrag.

Read more