Infrastructuur ontspoort…

info@firmofthefuture.nl | 8 november 2017

Beste ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minister Cora van Nieuwenhuizen, Hoe serieus bent u in het realiseren van uw visie om in 2030 een knooppunt van excellente verbindingen te realiseren? Hoewel uw naam van het ministerie weer heel ouderwets klinkt…..

Read more