SDG-Dashboard

De Sustainable Development Goals vragen om nieuwe stuurinformatie. Op welke KPI’s stuurt u en hoe dragen deze bij aan de SDG’s.  Welke indicatoren van de Verenigde Naties passen bij uw organisatie, eenduidigheid in het algemene belang!

Firm of the Future en haar consultants helpen organisaties om de juiste KPI’s te bepalen, data te identificeren en het SDG-dashboard op te zetten. Het SDG-Dashboard is vormgegeven in PowerBI een microsoft office pakket (inclusief bij office 365).

Met het SDG-Dashboard krijgt u onmiddellijk inzicht in hoe u op het gebied van Economic (Profit), Environmental (Planet) en Social (People) scoort. Hierbij gaat het niet alleen om de absolute getallen en doelen maar vooral ook om de trends. Via het drill-down menu kunt u direct inzicht krijgen in de gedefinieerde KPI’s op afdelingsniveau en per periode. Tevens kan u bijvoorbeeld de CO2-footprint (KPI behorende bij SDG 13) direct linken naar uw website. Zo kan iedereen onmiddellijk zien wat u bijdraagt tot het reduceren van de CO2 uitstoot.

Het SDG-Dashboard zorgt niet alleen voor inzicht maar draagt ook bij aan de betrouwbaarheid van de informatie. Door eenmalig de berekeningen juist op te zetten en de datacollectie te automatiseren is de structuur geborgd. Hierdoor wordt vergelijkbaarheid eenvoudiger. Tenslotte gaat het om trends aangezien we voor veel KPI’s de doelen nog niet in absolute zin kunnen bepalen.

Het algemene doel staat centraal

Het succes van de SDG’s is een combinatie van individuele aanpassingen en het ontwikkelen van (nieuwe) samenwerkingsverbanden, producten en diensten. Veel beïnvloedbare factoren liggen vaak buiten uw organisatie. De wederzijdse samenwerking met uw leveranciers en klanten neemt daar toe. De keten in zijn geheel wordt meer en meer betrokken bij het zorgvuldig en milieubewust handelen. Consumenten krijgen meer macht door krachtige signalen af te geven over sociale en/of milieu misstanden. Door in te zetten op transparantie en te analyseren waar aanpassingen nog zijn blijft u in control.

Waarom de natuur als gids voor veranderen?

Steeds opnieuw blijkt dat de natuur na 3.8 miljard jaar heel veel perfecte oplossingen heeft gevonden voor natuurkundige uitdagingen zoals bijvoorbeeld bewegen door lucht en water, het weerstaan van hitte en kou en het verkleinen van materiaalbelasting.  Vaak zijn de oplossingen van betere kwaliteit en ‘goedkoper’ dan door mensen bedachte oplossingen. Het nabootsen en toepassen van deze principes scheelt het bedrijfsleven veel tijd en geld en zorgt voor focus op de circulaire economie. In werkvelden zoals productontwikkeling, productieprocessoptimalisatie, afvalreductie en constructietechnieken heeft dit al tot concrete verbeteringen en besparingen geleid. Dit is het voordeel van Biomimicry: de natuur als leermeester.

Ook blijken mensen wel te willen veranderen om een bijdrage te leveren aan een organisatie die de natuur respecteert maar vaak niet voor de aandeelhouder. In het besef dat 99% van de veranderingsprojecten mislukt is dit een belangrijk gegeven. Biomimicry is een universele krachtige motivator.