Life cycle assessment

Met een life cycle assessment (LCA) kunt u de milieu impact van uw product, dienst of organisatie berekenen.

Wat is de milieu impact van uw product, dienst of organisatie?

Met behulp van een LCA (life cycle assessment = levenscyclusanalyse) berekent u de milieu impact van uw gehele productketen. Per stap in de keten wordt zo de belasting op het milieu inzichtelijk. Met behulp van dit inzicht kunt u gericht acties ondernemen om uw product, dienst of organisatie te verduurzamen.

Wij helpen u graag deze impact inzichtelijk te maken en geven u advies over welke stappen u vervolgens kunt zetten om uw product, dienst of organisatie te verduurzamen. Met dit inzicht kunt u de stappen nemen waarmee u de milieu impact minimaliseert. 

Hoe gaat de LCA in zijn werk?

De LCA komt tot stand door een aantal fasen te doorlopen. Op deze manier worden alle ketenstappen in de LCA meegenomen. In de eerste fase wordt de reikwijdte van de LCA bepaald. Vervolgens wordt het systeem omtrent product, dienst of organisatie geïnventariseerd. Wanneer het systeem volledig in beeld is gebracht, wordt dit vertaald naar de milieu impact van elke ketenstap. In de laatste fase van de LCA worden hieruit conclusies getrokken. 

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50