Klimaatplan

Duurzaamheid, SDG’s, duurzame inzetbaarheid, CO2 footprint, biobased productontwikkeling, LCA/LCC, proces optimalisatie vraagstukken en GRI / Integrated Reporting (<IR>), de COMBconomy (de opvolger van de circulaire economie) komt eraan. Is uw organisatie er klaar voor?

Firm of the Future en haar consultants helpen bedrijven om in te spelen op veranderende omstandigheden en de denkwijze en perceptie van klanten over de duurzaamheid. In de 21e eeuw stellen de toenemende milieuproblemen, grondstoffenschaarste, mobiliteit van personeel en de hernieuwde blik van de klant op het leven op aarde organisaties voor een grote uitdaging. Regels en wetgeving lopen achter op de nieuwe ontwikkelingen. De overheid blokkeert nog te vaak oplossingen en creëert nog te vaak  extra bureaucratie en regeldruk

De wijze waarop u uw organisatie positioneert en hoe u communiceert wordt steeds belangrijker. Een andere kijk op de life cycle van uw product betekent een andere kostprijs methodiek en een andere marge opbouw. Deze acceptatie van uitdagingen en veranderingen zijn cruciaal voor de mate van succes en de continuïteit van uw organisatie.

Transformatiemanagers van Biomimicry Consultancy zijn experts in het koppelen van inzichten uit de natuur, bedrijfseconomie, techniek, marcom, circulair denken, en projectmanagement.

De natuur centraal

Het succes van de firm of the future is het vermogen om cash te generen, maar wel door duurzaam en mensgericht te werken. De natuurlijke processen en producten zijn allemaal duurzaam. Het afval=voedsel beginsel is geïntegreerd in alle aspecten van het ecosysteem. Door de principes van de natuur te integreren in uw processen en producten te ontwikkelen op basis van organisch afbreekbare materialen kunt u recyclen zonder dat u een extra, vaak onbetaalde inspanning, hoeft te leveren.

Waarom de natuur als gids voor sustainability?

Steeds opnieuw blijkt dat de natuur na 3.8 miljard jaar heel veel perfecte oplossingen heeft gevonden voor natuurkundige uitdagingen zoals bijvoorbeeld bewegen door lucht en water, het weerstaan van hitte en kou en het verkleinen van materiaalbelasting.  Vaak zijn de oplossingen van betere kwaliteit, ‘goedkoper’ dan door mensen bedachte oplossingen maar zeker is dat ze duurzaam zijn. Het nabootsen en toepassen van deze principes scheelt het bedrijfsleven veel tijd en geld en zorgt voor focus op de COMBconomy en de daarbij behorende verdienmodellen. In werkvelden zoals productontwikkeling, productieprocessoptimalisatie, afvalreductie en constructietechnieken heeft dit al tot concrete besparingen een duurzame oplossingen geleid. Dit is het voordeel van Biomimicry: de natuur als leermeester.