Klimaatplan 

Het klimaatplan, of duurzaamheidsprogramma, geeft inzicht in de huidige stand van zaken betreffende de klimaatbestendigheid van uw organisatie.

Inzicht in de opgave

Het klimaatplan beschrijft het ambitieniveau van uw organisatie voor de komende jaren en geeft op gedetailleerde wijze weer welke acties u kunt ondernemen om deze ambities te verwezenlijken. Ieder klimaatplan is maatwerk, omdat we samen met uw organisatie aan de slag gaan met het opstellen van het plan. Zo is het plan altijd gepersonaliseerd! 

Om draagvlak te creëren, nemen wij zowel voorafgaand als tijdens het opstellen van het klimaatplan uw medewerkers mee in het proces. Zo zorgen we voor een goede afstemming met de diverse betrokken afdelingen. Het klimaatplan is zodoende van de organisatie en de diverse betrokkenen voelen zich gecommitteerd aan de ambities en acties uit dit plan. 

een actieplan 

Het klimaatplan helpt u om de komende jaren gericht de juiste acties te kunnen ondernemen voor het realiseren van uw ambitieniveaus. Daarnaast is het een goed middel voor het intern en extern communiceren over uw duurzaamheidsambities.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het klimaatplan.


Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50