Klimaatplan

Firm of the Future schrijft het klimaatplan voor de provincie Gelderland! Lees hier het interview met Els Martijn, CEO van Firm of the Future, in Focus 2019 en het artikel over een energieneutraal Gelderland 2050 in het VNG Magazine.

Wilt u dat Firm of the Future ook voor u een klimaatplan opstelt? Lees hieronder meer over hoe Firm of The Future u kan helpen!

Duurzaamheid, SDG’s, duurzame inzetbaarheid, CO₂-footprint, biobased productontwikkeling, LCA / LCC, procesoptimalisatie vraagstukken en GRI / Integrated Reporting (<IR>), de COMBconomy (de opvolger van de circulaire economie) komt eraan. Is uw organisatie er klaar voor?

Firm of the Future en haar consultants helpen bedrijven om in te spelen op veranderende omstandigheden en de denkwijze en perceptie van klanten over duurzaamheid. In de 21e eeuw stellen de toenemende milieuproblemen, de grondstoffenschaarste, de mobiliteit van personeel en de hernieuwde blik van de klant op het leven op aarde organisaties voor een grote uitdaging. Regels en wetgeving lopen achter op nieuwe ontwikkelingen. De overheid blokkeert nog te vaak oplossingen en creëert nog te vaak extra bureaucratie en regeldruk.

De wijze waarop u uw organisatie positioneert en hoe u communiceert wordt steeds belangrijker. Een andere kijk op de life cycle van uw product betekent een andere kostprijsmethodiek en een andere marge-opbouw. Deze acceptatie van uitdagingen en veranderingen is cruciaal voor de mate van succes en de continuïteit van uw organisatie.

Onze transformatiemanagers zijn experts in het koppelen van inzichten uit de natuur, bedrijfseconomie, techniek, marcom, het circulair denken en projectmanagement.

 

De natuur centraal

Het succes van een Firm of the Future (veerkrachtige organisatie) is het vermogen om cash te generen, maar wel door duurzaam en mensgericht te werken. De natuurlijke processen en producten zijn allemaal duurzaam. Het beginsel afval = voedsel is geïntegreerd in alle aspecten van het ecosysteem. Door de principes van de natuur te integreren in uw processen en door producten te ontwikkelen op basis van organisch afbreekbare materialen, kunt u recyclen zonder dat u een extra, vaak onbetaalde, inspanning hoeft te leveren.

 

Waarom de natuur als gids voor sustainability?

Steeds opnieuw blijkt dat de natuur na 3,8 miljard jaar heel veel perfecte oplossingen heeft gevonden voor natuurkundige uitdagingen, bijvoorbeeld bewegen door lucht en water, het weerstaan van hitte en kou en het verkleinen van materiaalbelasting.  Vaak zijn de oplossingen van betere kwaliteit en ‘goedkoper’ dan door mensen bedachte oplossingen, maar zeker is dat ze duurzaam zijn. Het nabootsen en toepassen van deze principes scheelt het bedrijfsleven veel tijd en geld en zorgt voor focus op de COMBconomy en de daarbij behorende verdienmodellen. In werkvelden zoals productontwikkeling, productieprocesoptimalisatie, afvalreductie en constructietechnieken heeft dit al tot concrete besparingen en duurzame oplossingen geleid. Dit is het voordeel van biomimicry: de natuur als leermeester.