Implementatie traject

Firm of the Future en haar transformatiemanagers helpen uw organisatie in te spelen op veranderende markten en nieuwe technologieën.  

Transformeren betekent sturen op gedrag

In de 21e eeuw stellen de kortere productlevenscycli, robotisering, toenemende milieuproblemen en gevolgen van vergrijzing extra eisen aan elke organisatie en haar werknemers. Bovendien zorgt toenemende regeldruk en bureaucratie voor meer onzekerheid. Heeft u hier ondersteuning in nodig? Wij helpen u graag bij implementatie projecten rondom verduurzaming.

De wijze waarop uw medewerkers deze optelsom van veranderingen en uitdagingen aangaan en accepteren, is bepalend voor de mate van succes en continuïteit van uw organisatie. Sturen op gedrag is dan ook een essentieel onderdeel van onze aanpak. 

De mens centraal 

Medewerkers die getraind zijn volgens biomimicry principes, omarmen veranderingen makkelijker. Onze transformatiemanagers maken gebruik van deze principes en helpen u graag bij het voorkomen van weerstand binnen uw organisatie. Wij kunnen middels interactieve games, workshops en experiences uw medewerkers laten ervaren hoe zij impact kunnen hebben op duurzaamheidsaspecten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50