Elke verandering begint bij jezelf

Firm of the Future en haar consultants helpen bedrijven om in te spelen op veranderende markten en technologieën.  In de 21e eeuw stellen de kortere productlevenscylci, robotisering, toenemende milieuproblemen, grondstoffenschaarste, en de gevolgen van vergrijzing extra eisen aan elke organisatie en haar werknemers. Bovendien zorgt overheidsbemoeienis voor extra bureaucratie en regeldruk.

De wijze waarop uw team deze optelsom van veranderingen en uitdagingen aangaat en accepteert is bepalend voor de mate van succes en de continuïteit van uw organisatie.

Transformatiemanagers van Firm of the Future, Biomimicry Consultants, zijn experts in het koppelen van inzichten uit de natuur, bedrijfseconomie, de techniek, organisatiekunde en sustainability. Wij zijn excellente verander- en projectmanagers en sturen op mogelijkheden door het verbeteren van uiteenlopende bedrijfs- en groepsprocessen.

De mens centraal

Het succes van een transformatiestraject is afhankelijk van de acceptatie door de deelnemers. De wederzijdse afhankelijkheid van verschillende diersoorten en hun groepsprocessen blijken vaak verrassend veel herkenbare inzichten te bieden voor mensen die in een team functioneren. Bovendien accepteren mensen deze paralellen beter dan een directe confrontatie met zichzelf. Teams die getraind zijn volgens Biomimicry principes omarmen verandering makkelijker.

Waarom de natuur als gids voor veranderen?

Steeds opnieuw blijkt dat de natuur na 3.8 miljard jaar heel veel perfecte oplossingen heeft gevonden voor natuurkundige uitdagingen zoals bijvoorbeeld bewegen door lucht en water, het weerstaan van hitte en kou en het verkleinen van materiaalbelasting.  Vaak zijn de oplossingen van betere kwaliteit en ‘goedkoper’ dan door mensen bedachte oplossingen. Het nabootsen en toepassen van deze principes scheelt het bedrijfsleven veel tijd en geld en zorgt voor focus op de circulaire economie. In werkvelden zoals productontwikkeling, productieprocessoptimalisatie, afvalreductie en constructietechnieken heeft dit al tot concrete verbeteringen en besparingen geleid. Dit is het voordeel van Biomimicry: de natuur als leermeester.

Ook blijken mensen wel te willen veranderen om een bijdrage te leveren aan een organisatie die de natuur respecteert maar vaak niet voor de aandeelhouder. In het besef dat 99% van de veranderingsprojecten mislukt is dit een belangrijk gegeven. Biomimicry is een universele krachtige motivator.